Napísali o nás

Kým pre väčšinu z nás sú Vianoce sviatkami pokoja a rodinnej pohody, sú ľudia, ktorí si práve počas týchto dní oveľa intenzívnejšie uvedomujú svoju osamelosť či problémy, v ktorých sa ocitli. Preto je dôležité, aby pocítili, že v skutočnosti nie sú sami, a že vždy existuje cesta, ako dať svoj život opäť do poriadku. Práve o toto sa snažia aj...

Trnavský samosprávny kraj podobne ako po iné roky ocenil pracovníkov sociálnych služieb kraja. Na slávnosti sa zúčastnil predseda TTSK Tibor Mikuš, poslanec NRSR a podpredseda TTSK Augustín Hambálek, podpredsedovia Trnavského samosprávneho kraja Zdenko Čambal a József Kvarda, hlavný kontrolór TTTSK Ľudovít Daučo, poslanci Trnavského samosprávneho...

Z domu často odchádzajú narýchlo, len s deťmi a jednou igelitkou v ruke. Neraz im totiž ide o holý život. Týrané ženy majú pohnuté osudy a bez pomoci iných by sa ocitli na ulici. Našťastie však existujú ľudia, ako Skaličanka Danica Sedláčková. Empatická žena s veľkým srdcom stála v roku 2001 pri zrode Azylového domu Emauzy v Holíči, ktorého je...

V júni oslávil Azylový dom Emauzy 11. výročie svojho vzniku. Počas doby svojej existencie poskytol útočisko mnohým rodinám, ktoré sa ocitli na križovatke života - ženám a deťom, ktoré zažívali realitu násilia v rodine, alebo prišli o strechu nad hlavou. Životné osudy mnohých klientov sú veľmi ťažké a vyžadujú nielen odbornú pomoc, ale aj kus...

Azylové centrum Betánia pôsobí v Malackách od roku 2006. Najskôr v ňom otvorili útulok pre mužov bez domova, neskôr bola sprevádzkovaná aj časť pre týrané ženy s deťmi, či ženy s deťmi bez domova ako zariadenie núdzového bývania. Dnes má zariadenie 43 klientov a pár mesiacov aj novú zástupkyňu riaditeľky Mgr. Evu Nagyovú, ktorú sme v Betánii...

Pred desiatimi rokmi, 7. júna 2001 bol v Holíči otvorený azylový dom Emauzy. Okrúhle jubileum bolo príležitosťou k usporiadaniu slávnostnej akadémie, ktorá sa uskutočnila v prvý júnový piatok v holíčskom dome kultúry.

Holíč (rz) - Azylový dom Emauzy v Holíči poskytuje od svojho vzniku v roku 2001 ubytovanie a sociálne služby matkám s deťmi, ktoré boli týrané, alebo sú bez prístrešia. Keďže dočasné útočisko v ňom našlo vyše 20 detí, zariadenie realizuje viacero aktivít, ktoré sú zamerané práve na týchto najmenších klientov.

Azylový dom Emauzy v Holíči už osem rokov poskytuje útočisko týraným matkám s deťmi a tehotným ženám v neľahkej životnej situácii. Počas existencie zariadenia prešli jeho bránami desiatky žien so svojimi ratolesťami, ktoré tu našli nielen dočasnú strechu nad hlavou, ale aj sociálne a psychologické poradenstvo a duchovnú podporu.