Hodina deťom pomohla azylovému domu

04.03.2010

Holíč (rz) - Azylový dom Emauzy v Holíči poskytuje od svojho vzniku v roku 2001 ubytovanie a sociálne služby matkám s deťmi, ktoré boli týrané, alebo sú bez prístrešia. Keďže dočasné útočisko v ňom našlo vyše 20 detí, zariadenie realizuje viacero aktivít, ktoré sú zamerané práve na týchto najmenších klientov.

Jednou z takýchto aktivít je aj projekt Moja mama a ja, ktorý finančne podporila Nadácia pre deti Slovenska v rámci grantového projektu Hodina deťom. Cieľom projektu je zlepšiť vzťahové väzby medzi matkami a deťmi, prispieť k zdravému vývoju detí a umožniť týmto rodinám zažiť veci a navštíviť miesta (kino, ZOO...), ktoré by si inak vzhľadom na svoju finančnú situáciu nemohli dovoliť. Deti sa tiež pravidelne zúčastňujú na rôznych tvorivých dielňach zameraných na literárnu, výtvarnú, tanečnú alebo športovú oblasť, ktorých prvoradým zmyslom je rozvoj talentov a podpora tvorivého potenciálu detí. Okrem dielní fungujú aj spoločné aktivity matiek s deťmi, napríklad výlety do blízkeho okolia. V azylovom dome Emauzy v Holíči je v súčasnosti ubytovaných 14 matiek a 23 detí. Tieto deti sú celkom rovnaké ako ich rovesníci, dokážu byť šikovné, talentované, majú svoje sny a túžby. Práve projektom Moja mama a ja sa azylový dom snaží zabezpečiť, aby rozvíjali svoju osobnosť a vyrástli v plnohodnotných ľudí.

https://zahorak.sk