Vianoce sviatkami pokoja a rodinnej pohody

09.12.2013

Kým pre väčšinu z nás sú Vianoce sviatkami pokoja a rodinnej pohody, sú ľudia, ktorí si práve počas týchto dní oveľa intenzívnejšie uvedomujú svoju osamelosť či problémy, v ktorých sa ocitli. Preto je dôležité, aby pocítili, že v skutočnosti nie sú sami, a že vždy existuje cesta, ako dať svoj život opäť do poriadku. Práve o toto sa snažia aj v azylovom centre Betánia v Malackách. Nielen o Vianociach v zariadení sme sa porozprávali so zástupkyňou riaditeľky Mgr. Evou Vontszemű.

Betánia znamená ,,dom núdznych". Kedy a s akým cieľom azylové centrum vzniklo?
Azylové centrum Betánia vzniklo v roku 2006. Prvý rok sme poskytovali sociálne služby len mužom bez domova. V roku 2007 sme otvorili druhú časť pre ženy s deťmi, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi, sú osamelými matkami alebo boli obeťami domáceho násilia. Otvoreniu, samozrejme, predchádzali prípravy, najmä rekonštrukcia budovy, ktorá pôvodne slúžila ako materská škola. V prvej etape sme zrekonštruovali mužskú a administratívnu časť. Keďže škôlka bola len montovanou stavbou, bolo potrebné vybudovať obvodové múry a priečky a kompletne vymeniť elektrické, plynové a vodovodné rozvody. Časť pre mužov má kapacitu 20 miest, pozostáva zo 4 izieb, spoločenskej miestnosti s kuchyňou a toaliet. Ženská časť má kapacitu 21 miest. Túto časť sme zrekonštruovali najmä s finančnou podporou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.
Koľko klientov žije v Betánii v súčasnosti a aká je ich veková štruktúra?
V súčasnosti je naša kapacita naplnená na sto percent. V zariadení máme 41 klientov, z toho je 20 mužov, 6 žien a 15 detí. Náš najmladší obyvateľ má 23 mesiacov a najstarším obyvateľom azylového centra je 68-ročný pán.
Čo klientov zariadenia charakterizuje a spája?
Osudy našich klientov sú rôzne. Niektorí v dôsledku straty zamestnania prišli o strechu nad hlavou, iní majú zdravotné problémy alebo bojovali so závislosťou na alkohole či drogách. U žien sa často vyskytuje prítomnosť násilia v rodine, či už zo strany partnera alebo iného člena rodiny, no v ich príbehoch môžeme nájsť aj opakujúce sa nezhody s rodičmi či súrodencami. Myslím, že takým spoločným menovateľom u väčšiny klientov sú najmä nefungujúce a rozvrátené najintímnejšie vzťahy - každý z klientov sa v podstate ocitol v situácii, kedy ho nemal kto ,,podržať" a podať mu pomocnú ruku.
Akú pomoc klientom poskytuje azylové centrum, čo všetko pre nich robíte?
Základom našej práce je sociálne poradenstvo. Snažíme sa vyriešiť problémy, v ktorých sa naši klienti ocitli. Často je to celý ,,balík" rôznych ťažkostí, od spomínaných narušených vzťahov až po nedostatok finančných príspevkov. Pomáhame im pri vybavovaní dávok a príspevkov, písaní návrhov na súd, komunikácii s úradmi, riešení exekúcií. Klientom tiež poskytujeme šatstvo a mužom aj jedno teplé jedlo denne. Ženám a deťom navyše vytvárame podmienky na zmysluplné trávenie voľného času, pomáhame im s výchovou či s učením.
Pobyt v zariadení je určite podmienený dodržiavaním vnútorného poriadku. Aké pravidlá obsahuje, čo všetko musia klienti spĺňať, aby sa do zariadenia dostali a mohli tu zotrvať?
Klient vyplní žiadosť, má povinnosť doložiť potvrdenie o zdravotnom stave, a taktiež je potrebné vyjadrenie verejného poskytovateľa sociálnych služieb (obce, kde má klient trvalý pobyt) k jeho bytovej situácii. Klienti môžu v zariadení zotrvať rok, ženy až tri roky. V rámci domu majú muži i ženy určité povinnosti, najmä udržiavanie poriadku a čistoty. Základným pravidlom je aj to, že muži nemôžu chodiť do ženskej časti a naopak. V centre platí absolútny zákaz prinášania alkoholu. Ak niekto trikrát poruší pravidlá, ukončíme s ním zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb. Niektorí klienti, ktorí majú problémy s alkoholom, môžu zostať za podmienky, že absolvujú liečenie. Po návrate z liečebne sa im väčšinou darí úspešne abstinovať. Máme tu napríklad klienta, ktorý žil 17 rokov na ulici. V tomto prostredí sa určite nevyhol dennej konzumácii alkoholu, no odkedy je u nás, je úplný ,,čistý". Nenafúkal ani raz, a to sa stretáva aj so svojimi pôvodnými kamarátmi, takže riziko zlyhania tu je. No zatiaľ sa krásne drží.
Blížia sa Vianoce. Ako budú vyzerať v azylovom centre Betánia, čo všetko pre klientov počas adventu i vianočných sviatkov pripravujete?
Vianoce v podobných zariadeniach bývajú pre klientov ťažkým obdobím, pretože si viac ako po iné dni uvedomujú, čo prežili, čo všetko im chýba, a že nemôžu byť s blízkymi, nemôžu dať deťom, čo by si priali. Preto sa im toto obdobie snažíme čo najviac uľahčiť. Na začiatku adventu celý dm vyzdobíme, deti sa podieľajú na výrobe zdôb, pohľadníc a pečení medovníčkov. Na Mikuláša je pre deti pripravený program, ktorý zabezpečuje sponzorská firma z Bratislavy, a samozrejme, aj my zabezpečíme mikulášske balíčky so sladkosťami, prípadne nejaké drobné darčeky do čižmičiek. Počas adventu nás tiež zvyknú navštíviť koledníci zo Spojenej školy sv. Františka Assiského. Na vianočné sviatky klienti, muži aj ženy, dostávajú potravinové prídely s tradičnými surovinami na prípravu štedrovečernej večere a na pečenie. Štedrovečernú večeru si muži pripravujú väčšinou spoločne v rámci jednotlivých izieb, ženy večerajú so svojimi deťmi a klasicky po večeri prichádza na rad rozdeľovanie darčekov, ktoré sú pripravené pre všetkých bez výnimky.

Mgr. Eva Vontszemű pochádza z Dolných Salíb. Po gymnáziu vyštudovala sociálnu prácu na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Pôsobila v resocializačnom zariadení a domove dôchodcov v Galante. Vo voľnom čase sa rada venuje čítaniu, má rada divadlo, kino i prechádzky so svojím štvornohým kamarátom.

Betánia znamená ,,dom núdznych". Kedy a s akým cieľom azylové centrum vzniklo?

Azylové centrum Betánia vzniklo v roku 2006. Prvý rok sme poskytovali sociálne služby len mužom bez domova. V roku 2007 sme otvorili druhú časť pre ženy s deťmi, ktoré sa ocitli v hmotnej núdzi, sú osamelými matkami alebo boli obeťami domáceho násilia. Otvoreniu, samozrejme, predchádzali prípravy, najmä rekonštrukcia budovy, ktorá pôvodne slúžila ako materská škola. V prvej etape sme zrekonštruovali mužskú a administratívnu časť. Keďže škôlka bola len montovanou stavbou, bolo potrebné vybudovať obvodové múry a priečky a kompletne vymeniť elektrické, plynové a vodovodné rozvody. Časť pre mužov má kapacitu 20 miest, pozostáva zo 4 izieb, spoločenskej miestnosti s kuchyňou a toaliet. Ženská časť má kapacitu 21 miest. Túto časť sme zrekonštruovali najmä s finančnou podporou Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety.

Koľko klientov žije v Betánii v súčasnosti a aká je ich veková štruktúra?
V súčasnosti je naša kapacita naplnená na sto percent. V zariadení máme 41 klientov, z toho je 20 mužov, 6 žien a 15 detí. Náš najmladší obyvateľ má 23 mesiacov a najstarším obyvateľom azylového centra je 68-ročný pán.

Čo klientov zariadenia charakterizuje a spája?
Osudy našich klientov sú rôzne. Niektorí v dôsledku straty zamestnania prišli o strechu nad hlavou, iní majú zdravotné problémy alebo bojovali so závislosťou na alkohole či drogách. U žien sa často vyskytuje prítomnosť násilia v rodine, či už zo strany partnera alebo iného člena rodiny, no v ich príbehoch môžeme nájsť aj opakujúce sa nezhody s rodičmi či súrodencami. Myslím, že takým spoločným menovateľom u väčšiny klientov sú najmä nefungujúce a rozvrátené najintímnejšie vzťahy - každý z klientov sa v podstate ocitol v situácii, kedy ho nemal kto ,,podržať" a podať mu pomocnú ruku.

Akú pomoc klientom poskytuje azylové centrum, čo všetko pre nich robíte?
Základom našej práce je sociálne poradenstvo. Snažíme sa vyriešiť problémy, v ktorých sa naši klienti ocitli. Často je to celý ,,balík" rôznych ťažkostí, od spomínaných narušených vzťahov až po nedostatok finančných príspevkov. Pomáhame im pri vybavovaní dávok a príspevkov, písaní návrhov na súd, komunikácii s úradmi, riešení exekúcií. Klientom tiež poskytujeme šatstvo a mužom aj jedno teplé jedlo denne. Ženám a deťom navyše vytvárame podmienky na zmysluplné trávenie voľného času, pomáhame im s výchovou či s učením.

Pobyt v zariadení je určite podmienený dodržiavaním vnútorného poriadku. Aké pravidlá obsahuje, čo všetko musia klienti spĺňať, aby sa do zariadenia dostali a mohli tu zotrvať?
Klient vyplní žiadosť, má povinnosť doložiť potvrdenie o zdravotnom stave, a taktiež je potrebné vyjadrenie verejného poskytovateľa sociálnych služieb (obce, kde má klient trvalý pobyt) k jeho bytovej situácii. Klienti môžu v zariadení zotrvať rok, ženy až tri roky. V rámci domu majú muži i ženy určité povinnosti, najmä udržiavanie poriadku a čistoty. Základným pravidlom je aj to, že muži nemôžu chodiť do ženskej časti a naopak. V centre platí absolútny zákaz prinášania alkoholu. Ak niekto trikrát poruší pravidlá, ukončíme s ním zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb. Niektorí klienti, ktorí majú problémy s alkoholom, môžu zostať za podmienky, že absolvujú liečenie. Po návrate z liečebne sa im väčšinou darí úspešne abstinovať. Máme tu napríklad klienta, ktorý žil 17 rokov na ulici. V tomto prostredí sa určite nevyhol dennej konzumácii alkoholu, no odkedy je u nás, je úplný ,,čistý". Nenafúkal ani raz, a to sa stretáva aj so svojimi pôvodnými kamarátmi, takže riziko zlyhania tu je. No zatiaľ sa krásne drží.

Blížia sa Vianoce. Ako budú vyzerať v azylovom centre Betánia, čo všetko pre klientov počas adventu i vianočných sviatkov pripravujete?
Vianoce v podobných zariadeniach bývajú pre klientov ťažkým obdobím, pretože si viac ako po iné dni uvedomujú, čo prežili, čo všetko im chýba, a že nemôžu byť s blízkymi, nemôžu dať deťom, čo by si priali. Preto sa im toto obdobie snažíme čo najviac uľahčiť. Na začiatku adventu celý dm vyzdobíme, deti sa podieľajú na výrobe zdôb, pohľadníc a pečení medovníčkov. Na Mikuláša je pre deti pripravený program, ktorý zabezpečuje sponzorská firma z Bratislavy, a samozrejme, aj my zabezpečíme mikulášske balíčky so sladkosťami, prípadne nejaké drobné darčeky do čižmičiek. Počas adventu nás tiež zvyknú navštíviť koledníci zo Spojenej školy sv. Františka Assiského. Na vianočné sviatky klienti, muži aj ženy, dostávajú potravinové prídely s tradičnými surovinami na prípravu štedrovečernej večere a na pečenie. Štedrovečernú večeru si muži pripravujú väčšinou spoločne v rámci jednotlivých izieb, ženy večerajú so svojimi deťmi a klasicky po večeri prichádza na rad rozdeľovanie darčekov, ktoré sú pripravené pre všetkých bez výnimky.


Mgr. Eva Vontszemű pochádza z Dolných Salíb. Po gymnáziu vyštudovala sociálnu prácu na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Pôsobila v resocializačnom zariadení a domove dôchodcov v Galante. Vo voľnom čase sa rada venuje čítaniu, má rada divadlo, kino i prechádzky so svojím štvornohým kamarátom.

Miroslava Kovaríková, Záhorák, 9. 12. 2013