Ochrana osobných údajov

Základné informácie k ochrane osobných údajov

Informácie pre uchádzačov o zamestnanie

Informačná povinnosť pre zamestnanca


Návrh na začatie konania

Kamerový systém


"Zatiaľ nie je v prevádzke"

Spracovateľské činnosti