Naše služby

KRIŽOVATKY pomáhajú ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii - či už museli vo svojich rodinách zažívať násilie, alebo prišli o strechu nad hlavou. Svoje služby poskytujeme od roku 1999 - vtedy ešte pod hlavičkou neinvestičného fondu KRIŽOVATKY (od roku 2006 v právnej forme neziskovej organizácie).

Naše prvé zariadenie, Azylový dom Emauzy v Holíči, sme otvorili v roku 2001. O päť rokov neskôr sme otvorili prvú časť Azylového centra Betánia v Malackách (útulok pre mužov bez domova), o rok nato aj druhú časť pre ženy s deťmi.

Svoje služby poskytujeme dovedna 86 klientom v oboch zariadeniach.