Pomohli nám

Ďakujeme

Sme nezisková organizácia, ktorá môže poskytovať pomoc a sociálne služby aj vďaka mnohým darcom - firmám, iným organizáciám, nadáciám, ale tiež vďaka pomoci mnohých neznámych, obyčajných ľudí.


Križovatky n.f., p. Masarovič, p. Bartalová, p. Jašová, p. Breznická, p. Palkovičová, p. Horniaková, p. Šebestová, p. Benkovičová, p. Hrubšová, p. Poláková, p. Michalicová, p. Bucherová, p. Bríšková, p. Hrabal, p. Buchtová, p. Bordáčová, p. Nezval, r. Filúšová, r. Sosnová, r. Kocáková, r. Senčíková, p. Rybecká, p. Cupáková, p. Guldanová, 

         a množstvo ďalších...  

         Ďakujeme