Kontakt

Ak vo svojej rodine zažívate domáce násilie alebo ste prišli o strechu nad hlavou, môžete nás kontaktovať na nižšie uvedených číslach. Naše sociálne služby poskytujeme ženám, matkám s deťmi (obe zariadenia) i mužom (len Azylové centrum Betánia v Malackách).

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby nájdete v sekcii DOKUMENTY - je možné ju vyplniť ručne i elektronicky a doručiť osobne, poštou či e-mailom. Každá žiadosť bude riadne zaevidovaná (a zaradená do poradovníka - vzhľadom na vysoký záujem a obmedzené kapacity oboch zariadení).

V prípade, ak sa nachádzate v ohrození života (napríklad ako obeť domáceho násilia), urýchlene kontaktujte Policajný zbor (tel. č. 158) a ohľadom ubytovania niektoré z nižšie uvedených čísel. Dostupná je tiež národná linka pre ženy zažívajúce násilie (0800 212 212), ktorá je zdarma.


KRIŽOVATKY, n.o.

Záhradná 3, P. O. Box 155, 909 01 Skalica, Slovenská republika

Mobil:  0905 579 940 

Mgr. Hana Šafránková, riaditeľka

Email:  emauzy.holic@gmail.com  


Azylový dom Emauzy

Tel.:      034/668 3110

Mobil:  0905 579 940 

Mgr. Hana Šafránková, riaditeľka

Email:   emauzy.holic@gmail.com 


Azylový dom Betánia

Tel.:        034/772 2457 

Mobil:     0917 778 979 

PhDr. Katarína Baťková, zástupkyňa riaditeľky

Email: centrumbetania@gmail.com


Adresy zariadení neuvádzame z dôvodu ochrany našich klientov.

<a title="Wireframe, diagram and collaborate online with the Moqups app." href="https://moqups.com?utm_source=supported-badge"><img style="width: 250px;" alt="Wireframe, diagram and collaborate online with the Moqups app." src="https://moqupsemail.s3.us-west-2.amazonaws.com/supported-by-moqups-blue.png" /></a>