Azylový dom Emauzy slávi desaťročie existencie

16.06.2011

Pred desiatimi rokmi, 7. júna 2001 bol v Holíči otvorený azylový dom Emauzy. Okrúhle jubileum bolo príležitosťou k usporiadaniu slávnostnej akadémie, ktorá sa uskutočnila v prvý júnový piatok v holíčskom dome kultúry.

Po úvodnom programe, v ktorom sa predstavili žiaci Základnej umeleckej školy, sa prítomným prihovorila Libuša Radková z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Okrem iného ocenila úsilie Danice Sedláčkovej pomôcť v núdzi iným, ktorého výsledkom bolo založenie azylového domu v Holíči. Vďaka nej tu nachádzajú útočisko a dočasný domov týrané ženy a deti i budúce matky. Danica Sedláčková nehľadá významné spoločenské postavenie či finančné zisky. Má iné hodnoty, pre ktoré otvára srdce iným, ktorí to potrebujú. Ako vo svojom príhovore uviedla, vybudovať v Holíči azylový dom dokázala i napriek mnohým prekážkam najmä pomocou viery, na základe vlastného presvedčenia. V myšlienke na zriadenie dočasného domova pre týrané ženy nezostala osamotená. Na vybudovanie prvého z trojice pavilónov okrem drobných darcov a dobrovoľníkov prispela Nadácia na podporu občianskych aktivít, ktorá financovala režijné náklady. Ďalšia práca bola spoločným dielom s jej najbližšími, najmä Hanou Šafránkovou a ďalšími, ktorí sa stali pevnou súčasťou tohto zariadenia.

Na podujatie okrem ďalších hostí prijal pozvanie predstaviteľ Mesta vedúci odboru sociálnych vecí, školstva a zdravotníctva František Janeček. V mene primátora, ktorý sa z pracovných dôvodov slávnosti nemohol zúčastniť, prečítal pozdravný list, ktorý Zdenko Čambal adresoval vedeniu i obyvateľom azylového domu v Holíči. Kytica kvetov odovzdaná riaditeľke tohto zariadenia bola symbolickým poďakovaním za jej doterajšiu obetavú prácu a napĺňanie humanitných myšlienok.

Prvé roky zariadenia a život ich vtedajších obyvateľov pripomenuli reportáže Televízie Wywar prezentované prostredníctvom videoprojekcie. Slávnostné podujatie obohatil aj ďalší kultúrny program. Hrou na harfe sa predstavila Emília Nádlerová, zahrať a zaspievať zmes jadranských pesničiek prišiel Igor Mamojka a v závere rozozneli sálu pesničky hudobnej skupiny Emauzy, ktorej členovia sú zároveň dobrovoľníkmi v rovnomennom azylovom dome. Na záver poprajme tomuto holíčskemu zariadeniu ďalšie roky úspešnej činnosti a aby bol oporou, nádejou a útočiskom pre tých, ktorí vinou neľútostného osudu prišli azda o to najcennejšie, teplo rodinného domova.

Holíčan, 16. 6. 2011