Pre skvalitnenie života i rozvoj detí v azylovom dome

16.07.2012

V júni oslávil Azylový dom Emauzy 11. výročie svojho vzniku. Počas doby svojej existencie poskytol útočisko mnohým rodinám, ktoré sa ocitli na križovatke života - ženám a deťom, ktoré zažívali realitu násilia v rodine, alebo prišli o strechu nad hlavou. Životné osudy mnohých klientov sú veľmi ťažké a vyžadujú nielen odbornú pomoc, ale aj kus ľudskej empatie a trpezlivosti.

V súčasnej dobe prebieha v azylovom dome projekt "Predveď, čo vieš", ktorý bol podporený Nadáciou Tesco v rámci jej grantového programu "Aby všetky deti mali šancu". Cieľom tohto projektu je rozvíjanie nadania a talentov detí a mladých ľudí žijúcich v azylovom dome - a to najmä prostredníctvom umeleckých a kreatívnych dielní. Keďže mnohé rodiny, žijúce v zariadení, finančne prežívajú zo dňa na deň, deti často nemôžu získať zážitky, ktoré sú ich vrstovníkom dostupné a tvoria pevnú súčasť detstva. Zmyslom projektu je tento stav aspoň čiastočne zmeniť.

Matky i deti tak mohli navštíviť hodonínsku plaváreň či skalické kino a počas leta ich čakajú dva výlety. Aj deti z azylového domu sú nadané a dokážu byť šikovné, preto skúsení animátori pomocou tvorivých dielní rozvíjajú detské talenty a zručnosti. V rámci projektu prebiehajú tri dielne: hudobná, výtvarná a kreatívna. Dôležitou súčasťou projektu je aj budovanie správnych komunikačných zručností matiek, osvojovanie si nových pozitívnych vzorov správania, efektívna výchova a komunikácia smerom k dieťaťu, či rozvoj rodičovských kompetencií.


Michal Sedláček, Azylový dom Emauzy

Holíčan, 16. 7. 2012