Ocenenia pre sociálnych pracovníkov kraja

01.11.2013

Trnavský samosprávny kraj podobne ako po iné roky ocenil pracovníkov sociálnych služieb kraja. Na slávnosti sa zúčastnil predseda TTSK Tibor Mikuš, poslanec NRSR a podpredseda TTSK Augustín Hambálek, podpredsedovia Trnavského samosprávneho kraja Zdenko Čambal a József Kvarda, hlavný kontrolór TTTSK Ľudovít Daučo, poslanci Trnavského samosprávneho kraja a ďalší hostia. 

Za záslužnú a dlhoročnú prácu v oblasti sociálnej pomoci bolo Pamätnou medailou predsedu TTSK ocenených 21 jednotlivcov a päť kolektívov. Jednou z ocenených je Ing. Daniela Vacová, riaditeľka Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Holíči. Pamätným listom predsedu TTSK kraj ocenil okrem Mgr. Ľubomíry Hercegovej aj Mgr. Hanu Šafránkovú, zamestnankyňu Azylového domu Emauzy.

I. Krajčovič, Holíčan, 1. 11. 2013