Dokumenty na stiahnutie

Tlačivá

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby

Cenník poskytovanej sociálnej služby

Azylové centrum Betánia v Malackách

Azylový dom Emauzy v Holíči

COVID-19

Krízový plán KRIŽOVATKY,n.o.

Výročné správy KRIŽOVATKY, n.o. 

Výročná správa 2015

Výročná správa 2016

Výročná správa 2017


Výročná správa 2018

Výročná správa 2019

Výročná správa 2020