Ako poukázať 2% z dane

Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať.

2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2022 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

3% z Vašej zaplatenej dane - ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali.

Stiahnite si vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a poučenie na vyplnenie Vyhlásenia. Na Vyhlásení sú už vyplnené všetky potrebné údaje za organizáciu KRIŽOVATKY n.o.

Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).

Tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, príp. aj Potvrdením o dobrovoľníctve (pokiaľ poukazujete 3% z dane), doručte do 30. 04. 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak si za rok 2022 podávate daňové priznanie a rozhodnete sa Vaše 2% darovať neziskovej organizácii KRIŽOVATKY , toto sú údaje potrebné na vyplnenie:

Prijímateľ (Obchodné meno): KRIŽOVATKY n.o.

IČO: 37986767

ĎAKUJEME za vašu podporu!