Ako poukázať 2% z dane

Venovať 2 %

Milí priaznivci a priatelia neziskovej organizácie KRIŽOVATKY,

radi by sme Vás touto cestou poprosili, aby ste na nás mysleli i v tomto roku a poukázali nám Vaše 2% z dane.

Aj vďaka Vašej pomoci budeme môcť pokračovať v našej práci i napriek ťažkým časom, v ktorých žijeme.

Príjmy z 2 % tvoria dôležitú súčasť nášho rozpočtu, vďaka ktorej naša organizácia môže fungovať a realizovať svoje projekty. Na rozdiel od verejných, štátnych či grantových príjmov, nám príjmy z 2 % umožňujú reagovať na aktuálne potreby našich klientov a celospoločenskú situáciu.


Za Vašu ochotu a štedrosť Vám vopred ďakujem,

Mgr. Hana Šafránková, riaditeľka KRIŽOVATKY n .o.


Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať.

2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.

3% z Vašej zaplatenej dane - ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.

Stiahnite si vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a poučenie na vyplnenie Vyhlásenia. Na Vyhlásení sú už vyplnené všetky potrebné údaje za organizáciu KRIŽOVATKY n.o.

Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (my uvidíme Vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu).

Tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, príp. aj Potvrdením o dobrovoľníctve (pokiaľ poukazujete 3% z dane), doručte do 30. 04. 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak si za rok 2023 podávate daňové priznanie a rozhodnete sa Vaše 2% darovať neziskovej organizácii KRIŽOVATKY , toto sú údaje potrebné na vyplnenie:

Prijímateľ (Obchodné meno): KRIŽOVATKY n.o.

IČO: 37986767

ĎAKUJEME za vašu podporu!