Vítame Vás na stránkach neziskovej organizácie KRIŽOVATKY


Dúfame, že Vám poskytnú všetky potrebné informácie o našej činnosti a službách. 

Aktuality

       Vážení sponzori, milí priatelia, 

dovoľte mi vysloviť srdečné a úprimné ďakujem všetkým Vám, ktorí ste finančne alebo nefinančne prispeli ku skvalitneniu života prijímateľov sociálnych služieb v našich zariadeniach.

Veľmi si vážime podporu, ktorú ste nám v roku 2021 poskytli. Sponzorské dary a príspevky, ktoré ste nám venovali, významne skvalitnili život všetkých našich klientov - mužov, žien a detí.

Aj vďaka Vám naši klienti prežili príjemné a štedré vianočné sviatky a môžu sa tešiť z opravených izieb a nového interiérového vybavenia.

Prajem Vám v roku 2022 veľa úspechov v osobnom i v pracovnom živote a teším sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

Danica Sedláčková, riaditeľka KRIŽOVATKY n.o.