Vítame Vás na stránkach neziskovej organizácie KRIŽOVATKY


Dúfame, že Vám poskytnú všetky potrebné informácie o našej činnosti a službách. 

Aktuality

Vážení sponzori, milí priatelia,

prijmite, prosím, naše úprimné slová vďaky všetkým Vám, ktorí ste finančnými príspevkami alebo nefinančnou pomocou prispeli ku skvalitneniu života klientov - mužov, žien a detí v našich zariadeniach.

Veľmi si vážime partnerstvo a vzájomné porozumenie, ktoré medzi nami vzniklo. Ďakujeme Vám za Vašu priazeň, pomoc a podporu, ktorú nám preukazujete. Verte, že bez pomoci takých dobrodincov ako ste Vy, by sa nám len veľmi ťažko napĺňali nami stanovené ciele.

Do nastávajúcich dní Vám prajeme, aby boli plné lásky, porozumenia, pohody, naplnených snov, túžob a plánov a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

Mgr. Hana Šafránková, riaditeľka KRIŽOVATKY n. o.