Vítame Vás na stránkach neziskovej organizácie KRIŽOVATKY


Dúfame, že Vám poskytnú všetky potrebné informácie o našej činnosti a službách. 

Aktuality

Poďakovanie zamestnancov pani riaditeľke Danici Sedláčkovej 

Ďakujeme,

za 21 rokov Vašej cieľavedomej a neľahkej práce, za zmysluplný chod organizácie, za Vaše nadšenie a nové nápady, za Vaše pochopenie a podporu i v neľahkých a ťažkých časoch, za Váš elán a dobrú náladu, za pozitívne myslenie a pochvalu, za Vašu priebojnosť a silu, za všetky vyhrané boje, za hromadu podpísaných projektov, za všetky spoločné akcie, výlety a tábory, za všetky klientky, klientov a deti minulých, súčasných, ale i budúcich, ktorých posúvame ďalej, za ľudský prístup a otvorenosť, za všetko čo sme tu opomenuli, ale malo zmysel.

Spomíname a ďakujeme za to aká ste bola ako riaditeľka, sociálna pracovníčka a ako človek ...

Budeme sa snažiť kráčať vo Vašich šľapajach...

Zmena štatutárneho zástupcu KRIŽOVATKY n.o.


V marci 2022 došlo v neziskovej organizácii KRIŽOVATKY n.o. k zmene štatutárneho orgánu - riaditeľa. Pani Danica Sedláčková sa vzdala postu riaditeľky neziskovej organizácie a novou riaditeľkou bola zvolená pani Mgr. Hana Šafránková, ktorá sa zároveň stala i riaditeľkou oboch zariadení sociálnych služieb - Azylového domu Emauzy v Holíči a Azylového centra Betánia v Malackách.