Vítame Vás na stránkach neziskovej organizácie KRIŽOVATKY


Dúfame, že Vám poskytnú všetky potrebné informácie o našej činnosti a službách. 

Aktuality

DARUJ ŠTEDRÚ VEČERU

         Milí priatelia,

je tu čas vianočný a všetci si najmä v súčasnej dobe z celého srdca prajeme, aby sme si mohli, tak ako po minulé roky, spoločne zasadnúť so svojimi blízkymi k vianočne prestretému stolu. Nie všetci však majú túto možnosť, je veľa takých, ktorým sa toto prianie nesplní. Preto si Vás aj tento rok dovoľujeme osloviť s prosbou o potravinovú pomoc pre našich klientov k vianočným sviatkom.

V našich zariadeniach v Holíči a Malackách poskytujeme sociálne služby spolu 86 klientom (mužom bez domova, osamelým matkám s deťmi a obetiam domáceho násilia v párových vzťahoch) , ktorí prišli o základné životné istoty, ako je strecha nad hlavou či kontakt s najbližšími.

Budeme Vám veľmi vďační, ak sa rozhodnete nám darovať potraviny a suroviny k príprave štedrej večere (napríklad ryby, mäso, zemiaky, majonézu, vajíčka) alebo akékoľvek iné trvanlivé potraviny ako cestoviny, cukor, múku, olej, strukoviny, maslo, mlieko, nátierky, paštéty, konzervy - jednoducho čokoľvek.

Aj vďaka Vám a Vašej pomoci mohli naši klienti v minulých rokoch prežiť Vianoce dôstojným spôsobom.

V zariadeniach je 24 - hodinová služba. Ich adresy verejne neuvádzame, ponúkame však telefonický kontakt, na ktorom si môžete dohodnúť termín a čas odovzdania potravín (potraviny možno odovzdať kedykoľvek, ohlásenie vopred nám však pomôže):

Azylový dom Emauzy v Holíči - 034/668 3110, príp. 0905 579 940.

Azylové centrum Betánia v Malackách - 034/772 2457, príp. 0917 778 979

         Prosíme Vás, rozšírte túto prosbu o pomoc prostredníctvom sociálnych sietí aj medzi svojich priateľov.

         Ďakujeme !

Poďakovanie zamestnancov pani riaditeľke Danici Sedláčkovej 

Ďakujeme,

za 21 rokov Vašej cieľavedomej a neľahkej práce, za zmysluplný chod organizácie, za Vaše nadšenie a nové nápady, za Vaše pochopenie a podporu i v neľahkých a ťažkých časoch, za Váš elán a dobrú náladu, za pozitívne myslenie a pochvalu, za Vašu priebojnosť a silu, za všetky vyhrané boje, za hromadu podpísaných projektov, za všetky spoločné akcie, výlety a tábory, za všetky klientky, klientov a deti minulých, súčasných, ale i budúcich, ktorých posúvame ďalej, za ľudský prístup a otvorenosť, za všetko čo sme tu opomenuli, ale malo zmysel.

Spomíname a ďakujeme za to aká ste bola ako riaditeľka, sociálna pracovníčka a ako človek ...

Budeme sa snažiť kráčať vo Vašich šľapajach...

Zmena štatutárneho zástupcu KRIŽOVATKY n.o.


V marci 2022 došlo v neziskovej organizácii KRIŽOVATKY n.o. k zmene štatutárneho orgánu - riaditeľa. Pani Danica Sedláčková sa vzdala postu riaditeľky neziskovej organizácie a novou riaditeľkou bola zvolená pani Mgr. Hana Šafránková, ktorá sa zároveň stala i riaditeľkou oboch zariadení sociálnych služieb - Azylového domu Emauzy v Holíči a Azylového centra Betánia v Malackách.