Vítame Vás na stránkach neziskovej organizácie KRIŽOVATKY


Dúfame, že Vám poskytnú všetky potrebné informácie o našej činnosti a službách. 

Aktuality

Venovať 2 %

Milí priaznivci a priatelia neziskovej organizácie KRIŽOVATKY,

radi by sme Vás touto cestou poprosili, aby ste na nás mysleli i v tomto roku a poukázali nám Vaše 2% z dane.

Aj vďaka Vašej pomoci budeme môcť pokračovať v našej práci i napriek ťažkým časom, v ktorých žijeme.

Príjmy z 2 % tvoria dôležitú súčasť nášho rozpočtu, vďaka ktorej naša organizácia môže fungovať a realizovať svoje projekty. Na rozdiel od verejných, štátnych či grantových príjmov, nám príjmy z 2 % umožňujú reagovať na aktuálne potreby našich klientov a celospoločenskú situáciu.

Postup ako venovať 2% našej organizácii nájdete v sekcii 2% z dane.

Za Vašu ochotu a štedrosť Vám vopred ďakujem,

Mgr. Hana Šafránková, riaditeľka KRIŽOVATKY n .o.