Vítame Vás na stránkach neziskovej organizácie KRIŽOVATKY


Dúfame, že Vám poskytnú všetky potrebné informácie o našej činnosti a službách. 

Aktuality

Zmena e-mailovej adresy

V našej organizácii došlo od 24. 11. 2020 k zmene e-mailových schránok. Vedenie organizácie môžete kontaktovať na krizovatky.skalica@gmail.com, zariadenie Azylový dom Emauzy v Holíči na emauzy.holic@gmail.com. E-mailová schránka Azylového centra Betánia v Malackách zostáva nezmenená (centrumbetania@gmail.com).