Kontakt

Ak vo svojej rodine zažívate domáce násilie alebo ste prišli o strechu nad hlavou, môžete nás kontaktovať na nižšie uvedených číslach. Naše sociálne služby poskytujeme ženám, matkám s deťmi (obe zariadenia) i mužom (len Azylové centrum Betánia v Malackách).

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby nájdete v sekcii DOKUMENTY - je možné ju vyplniť ručne i elektronicky a doručiť osobne, poštou či e-mailom. Každá žiadosť bude riadne zaevidovaná (a zaradená do poradovníka - vzhľadom na vysoký záujem a obmedzené kapacity oboch zariadení).

V prípade, ak sa nachádzate v ohrození života (napríklad ako obeť domáceho násilia), urýchlene kontaktujte Policajný zbor (tel. č. 158) a ohľadom ubytovania niektoré z nižšie uvedených čísel. Dostupná je tiež národná linka pre ženy zažívajúce násilie (0800 212 212), ktorá je zdarma.

 

KRIŽOVATKY, n. o.
Záhradná 3
P. O. Box 155
909 01 Skalica

Tel.: 034/664 5718
Mobil: 0907/899 271 (Danica Sedláčková, riaditeľka)
Email: krizovatky.skalica@gmail.com


Azylový dom Emauzy
Tel.: 034/668 3110
Mobil: 0905/579 940 (Mgr. Hana Šafránková, zástupkyňa riaditeľky)
Email: emauzy.holic@gmail.com

Azylové centrum Betánia
Tel.: 034/772 2457
Mobil: 0917/778 979 (PhDr. Katarína Baťková, zástupkyňa riaditeľky)
Email: centrumbetania@gmail.com

 

Adresy zariadení neuvádzame z dôvodu ochrany našich klientov.