Kontakt

Ak vo svojej rodine zažívate domáce násilie alebo ste prišli o strechu nad hlavou, môžete nás kontaktovať na nižšie uvedených číslach.

 

KRIŽOVATKY, n. o.
Záhradná 3
P. O. Box 155
909 01 Skalica

Tel.: 034/664 5718
Mobil: 0907/899 271 (Danica Sedláčková, riaditeľka)
Email: krizovatky@ba.telecom.sk


Azylový dom Emauzy
Tel.: 034/668 3110
Mobil: 0905/579 940 (Mgr. Hana Šafránková, zástupkyňa riaditeľky)
Email: emauzy@stonline.sk

Azylové centrum Betánia
Tel.: 034/772 2457
Mobil: 0917/778 979 (PhDr. Katarína Baťková, zástupkyňa riaditeľky)
Email: centrumbetania@gmail.com

 

Adresy zariadení neuvádzame z dôvodu ochrany našich klientov.