Domáce násilie

 

Zažívate v rodine domáce násilie?

Zažili ste vy alebo niektorá vaša známa v svojom partnerskom vzťahu niektorý z nasledujúcich spôsobov správania?

1. fyzické napadania či vyhrážanie fyzickým násilím;
2. sexuálne zneužívanie;
3. dlhodobé ponižovanie či zastrašovanie;
4. zákaz stýkať sa s rodinou či priateľmi;
5. odpieranie a obmedzovanie finančných prostriedkov.

Toto sú príklady domáceho násilia. Pod týmto pojmom je chápané násilie, ku ktorému dochádza vo vnútri rodiny, ktorého sa dopúšťa partner na partnerke či na deťoch. Páchateľom násilia je väčšinou muž. Domáce násilie má mnoho foriem - i keď sa jednotlivé prípady od seba líšia, určité spoločné rysy dokazujú, že sa jedná o vážny celospoločenský problém, ktorý vychádza z pocitu moci, domnelého práva ovládať a kontrolovať život partnerky.

 

Formy násilia

Tento prehľad vám môže pomôcť ujasniť si, či  vo vašom vzťahu dochádza k násiliu. Rozpoznanie signálov  je dôležité preto, aby ste si uvedomili svoju situáciu a dokázali sa násiliu vzoprieť.

Fyzické násilie
môže byť namierené proti vám či vašim deťom (zvieraťu). Zahŕňa fackovanie, škrtenie, bitie, mlátenie o stenu, rany päsťou, ohrozovanie zbraňou.

Sexuálne zneužívanie
donútenie násilím a vyhrážkami k sexu, keď oň nemáte záujem, či donútenie k sexuálnym praktikám, ktoré nechcete.

Psychické týranie či ekonomické vydieranie
Znevažovanie a podceňovanie vašej osobnosti, zosmiešňovanie a ponižovanie v spoločnosti, nadávky, obviňovanie, pokorujúce poznámky či gestá.

Izolácia
Bránenie v návšteve rodiny či priateľov, sledovanie telefonátov, prenasledovanie, nečakané kontrolné návštevy a telefonáty.

Ekonomická kontrola
Obmedzenie prístupu k peniazom, neposkytnutie peňazí na chod domácnosti, ale i zakázanie partnerke chodiť do práce, pokiaľ chce.

Vydieranie, nátlak
Vyhrážanie fyzickým násilím, zastrašovanie, ovplyvňovanie detí, rozkazovanie, čo máte urobiť, odopieranie spánku či potravy.

Vyhrážanie samovraždou
Ak neurobíte to, čo si praje.

 

Cyklus domáceho násilia

Prípady domáceho násilia prebiehajú v cykle, ktorý sa opakuje niekoľko rokov - obdobie násilia a odprosovania sa periodicky opakujú.

1. vystupňovanie napätia - neustále kritizovanie, nadávanie, vyhrážanie.

2. samotný akt násilia - fyzické napadnutie, sexuálne zneužitie, psychický nátlak, ktorý má za cieľ vás pokoriť či donútiť správať sa tak, ako si násilník praje.

3. ospravedlnenie, zvaľovanie viny na ostatných - ospravedlnenie za napadnutie, darčeky na uzmierenie, sľuby, že sa nič podobné už nebude opakovať, či obviňovanie partnerky, že za napadnutie môže vlastne ona.

Tieto tri obdobia sa v násilnom vzťahu neustále opakujú - láska, nádej a strach neustále sťažujú ukončenie vzťahu:

 • láska k partnerovi, pocit, že vzťah má i svoje dobré stránky;
 • nádej, že sa partner zmení;
 • strach, že sa vyhrážky zabitím stanú skutočnosťou, ak odíde.

 

Ak dospejete k rozhodnutiu, že násilie nebudete ďalej znášať

 • Keď vás partner napadne, nechajte si vystaviť lekárske potvrdenie. Neskôr budete musieť dokazovať, čo sa stalo.
 • Zistite si, kam sa môžete obrátiť so žiadosťou o pomoc (organizácia, poradňa, oddelenie starostlivosti o dieťa, vaši rodičia, priatelia).
 • Dajte si pozor, komu poviete o svojom plánovanom odchode a budúcom mieste vášho pobytu. Niekto by mohol informovať vášho partnera.
 • Rozmyslite si, čo o odchode poviete deťom (je treba brať do úvahy ich vek). Nikdy pred deťmi nekritizujte ich otca.
 • Nehanbite sa za domáce násilie - nie ste zodpovedná za správanie niekoho iného.
 • Uvedomte si, že i vy máte šancu vytvoriť s niekým dobrý vzťah.


Ak sa rozhodnete od násilníckeho partnera odísť, nezabudnite si vziať so sebou:

 1. občiansky preukaz;
 2. rodný list váš a vašich detí
 3. zdravotný preukaz;
 4. školské a zdravotné záznamy vašich detí;
 5. peniaze, vkladné knižky, doklady o sporožíre a poistení;
 6. doklady, ktoré môžu preukázať váš poddiel na spoločnom majetku (dekrét na byt a pod.);
 7. vaše cenné veci;
 8. osobné veci, obľúbené hračky detí;
 9. lieky, ktoré vy alebo deti užívate;
 10. adresár zo základnými adresami, telefónne čísla, vizitky.

Ak nie  ste  priamo  v ohrození života,  neodchádzajte bez detí, neskôr by mohlo byť pre vás veľmi ťažké  deti získať.


Možnosti pomoci

 • Majte pochopenie pre to, že pre ženu je ťažké partnera opustiť. Niektorým sa to podarí až po niekoľkých pokusoch. Snažte sa jej dodať odvahu hľadať riešenie jej situácie a pomôžte jej sa v tejto situácii vyznať.
 • Pokiaľ utrpela fyzické zranenia, choďte s ňou k lekárovi a doporučte jej, aby si nechala vystaviť potvrdenie o svojom stave.
 • Pomôžte je ohlásiť napadnutie na polícii, pokiaľ sa pre to rozhodne.
 • Naplánujte s ňou, ako bezpečne opustiť domov, ak sa k tomu chystá. Nikdy však ženu nenúťte k správaniu podľa tejto stratégie, pokiaľ ona sama má pocit, že by sa tak ocitla v ďalšom, prípadne väčšom  nebezpečenstve.
 • Nakoniec, byť určitý čas sama nie je až také hrozné.

 

Pamätajte si, že násilie, ktoré sa nezastaví v samom zárodku, sa bude stupňovať.